Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 24:14 Bibla Shqip (ALBB)

Por unë po të rrëfej këtë: sipas Udhës që ata e quajnë sekt, unë i shërbej kështu Perëndisë së etërve, duke u besuar të gjitha gjërave që janë shkruar në ligjin dhe në profetët,

Lexoni kapitullin e plotë Veprat e Apostujve 24

Shiko Veprat e Apostujve 24:14 në kontekstin