Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 2:38 Bibla Shqip (ALBB)

Atëherë Pjetri u tha atyre: ''Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë.

Lexoni kapitullin e plotë Veprat e Apostujve 2

Shiko Veprat e Apostujve 2:38 në kontekstin