Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 13:19 Bibla Shqip (ALBB)

Pastaj shkatërroi shtatë kombe në vendin e Kanaanit dhe ua shpërndau atyre në trashëgimi vendin e tyre.

Lexoni kapitullin e plotë Veprat e Apostujve 13

Shiko Veprat e Apostujve 13:19 në kontekstin