Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 13:17 Bibla Shqip (ALBB)

Perëndia e këtij populli të Izraelit i zgjodhi etërit tanë, dhe e bëri të madh popullin gjatë qëndrimit në vendin e Egjiptit; pastaj, me krahë të fuqishëm, e nxori që andej.

Lexoni kapitullin e plotë Veprat e Apostujve 13

Shiko Veprat e Apostujve 13:17 në kontekstin