Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Titi 3:8 Bibla Shqip (ALBB)

Kjo fjalë është e sigurt, dhe dua që ti të pohosh me forcë këto gjëra, që ata që kanë besuar në Perëndinë të kujdesen për të kryer vepra të mira. Këto gjëra janë të mira dhe të dobishme për njerëzit.

Lexoni kapitullin e plotë Titi 3

Shiko Titi 3:8 në kontekstin