Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Romakëve 4:18 Bibla Shqip (ALBB)

Ai, duke shpresuar kundër çdo shprese, besoi për t'u bërë ati i shumë kombeve sipas asaj që i ishte thënë: ''Kështu do të jetë pasardhja jote''.

Lexoni kapitullin e plotë Romakëve 4

Shiko Romakëve 4:18 në kontekstin