Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Romakëve 16:1 Bibla Shqip (ALBB)

Dhe unë po jua rekomandoj Febën, motrën tonë, që është dhjake e kishës që ndodhet në Kenkrea,

Lexoni kapitullin e plotë Romakëve 16

Shiko Romakëve 16:1 në kontekstin