Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Mateu 7:12 Bibla Shqip (ALBB)

Gjithçka, pra, që ju dëshironi t'ju bëjnë njerëzit, ua bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët.

Lexoni kapitullin e plotë Mateu 7

Shiko Mateu 7:12 në kontekstin