Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Marku 4:26 Bibla Shqip (ALBB)

Tha akoma: ''Mbretëria e Perëndisë është si një njeri që hedh farën në dhe.

Lexoni kapitullin e plotë Marku 4

Shiko Marku 4:26 në kontekstin