Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Juda 1:25 Bibla Shqip (ALBB)

të vetmit Perëndi të ditur, Shpëtimtarit tonë, i qoftë lavdi, madhështi, sundim dhe pushtet, tani dhe përjetë. Amen.

Lexoni kapitullin e plotë Juda 1

Shiko Juda 1:25 në kontekstin