Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Juda 1:2 Bibla Shqip (ALBB)

mëshira, paqja dhe dashuria u shumoftë në ju.

Lexoni kapitullin e plotë Juda 1

Shiko Juda 1:2 në kontekstin