Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Jakobit 5:17 Bibla Shqip (ALBB)

Elia ishte një njeri njësoj si ne me pasione, dhe u lut duke kërkuar që të mos binte shi, edhe nuk ra shi mbi dhe për tre vjet e gjashtë muaj.

Lexoni kapitullin e plotë Jakobit 5

Shiko Jakobit 5:17 në kontekstin