Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Hebrenjve 7:16 Bibla Shqip (ALBB)

që nuk u bë i tillë në bazë të ligjit të porosisë së mishit, po në bazë të fuqisë të jetës së pashkatërrueshme.

Lexoni kapitullin e plotë Hebrenjve 7

Shiko Hebrenjve 7:16 në kontekstin