Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Hebrenjve 7:11 Bibla Shqip (ALBB)

Sepse, po të ishte përkryerja me anë të priftërisë levitike (sepse populli e mori ligji nën atë), ç'nevojë kishte të dilte një prift tjetër sipas rendit të Melkisedekut dhe të mos caktohet sipas rendit të Aaronit?

Lexoni kapitullin e plotë Hebrenjve 7

Shiko Hebrenjve 7:11 në kontekstin