Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Gjoni 3:17 Bibla Shqip (ALBB)

Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që ta dënojë botën, por që bota të shpëtohet prej tij.

Lexoni kapitullin e plotë Gjoni 3

Shiko Gjoni 3:17 në kontekstin