Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Galatasve 6:2 Bibla Shqip (ALBB)

Mbani barrët e njëri-tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit.

Lexoni kapitullin e plotë Galatasve 6

Shiko Galatasve 6:2 në kontekstin