Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Galatasve 6:16 Bibla Shqip (ALBB)

Dhe të gjithë ata që do të ecin sipas kësaj rregulle paçin paqe dhe mëshirë, e ashtu qoftë edhe për Izraelin e Perëndisë.

Lexoni kapitullin e plotë Galatasve 6

Shiko Galatasve 6:16 në kontekstin