Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Galatasve 4:4 Bibla Shqip (ALBB)

por, kur u mbush koha, Perëndia dërgoi Birin e tij, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit,

Lexoni kapitullin e plotë Galatasve 4

Shiko Galatasve 4:4 në kontekstin