Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Galatasve 4:27 Bibla Shqip (ALBB)

Sepse është shkruar: ''Gëzohu ti, o shterpë, që nuk lind! Shpërthe dhe klith, ti që nuk i provon dhembjet e lindjes, sepse bijtë e së braktisurës do të jenë më të shumtë se të asaj që e kishte burrin''.

Lexoni kapitullin e plotë Galatasve 4

Shiko Galatasve 4:27 në kontekstin