Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Galatasve 4:26 Bibla Shqip (ALBB)

Ndërsa Jeruzalemi nga lart është i lirë dhe është nëna e ne të gjithëve.

Lexoni kapitullin e plotë Galatasve 4

Shiko Galatasve 4:26 në kontekstin