Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Galatasve 3:6 Bibla Shqip (ALBB)

Kështu Abrahami ''e besoi Perëndinë, dhe kjo iu numërua për drejtësi'';

Lexoni kapitullin e plotë Galatasve 3

Shiko Galatasve 3:6 në kontekstin