Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Filipianëve 4:5 Bibla Shqip (ALBB)

Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit; Zoti është afër.

Lexoni kapitullin e plotë Filipianëve 4

Shiko Filipianëve 4:5 në kontekstin