Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Filipianëve 1:19 Bibla Shqip (ALBB)

E di në fakt, se kjo do të dalë për shpëtimin tim, me anë të lutjes suaj dhe me ndihmën e Frymës së Jezu Krishtit,

Lexoni kapitullin e plotë Filipianëve 1

Shiko Filipianëve 1:19 në kontekstin