Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Filemonit 1:14 Bibla Shqip (ALBB)

por nuk desha të bëja asgjë pa mendjen tënde që e mira të cilën do të bësh të mos jetë nga detyrimi, por me dashje.

Lexoni kapitullin e plotë Filemonit 1

Shiko Filemonit 1:14 në kontekstin