Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Filemonit 1:10-17 Bibla Shqip (ALBB)

10. të lutem për birin tim, Onesimin, që më lindi në prangat e mia,

11. i cili dikur s'kishte fare vlerë për ty, por që tani është shumë i vlefshëm për ty e për mua,

12. të cilin ta dërgova përsëri; dhe ti prite atë, zemrën time.

13. Do të desha ta mbaja pranë vetes që të më shërbente në vendin tënd në prangat për shkak të ungjillit;

14. por nuk desha të bëja asgjë pa mendjen tënde që e mira të cilën do të bësh të mos jetë nga detyrimi, por me dashje.

15. Sepse ndoshta për këtë arsye qe ndarë prej teje për pak kohë, që ta kesh atë përgjithmonë,

16. por jo më si skllav, por shumë më tepër se skllav, vëlla të dashur, sidomos për mua, por aq më tepër për ty si sipas mishit, ashtu dhe në Zotin.

17. në qoftë se ti, pra, më konsideron shok, prite si të isha vetë!

Lexoni kapitullin e plotë Filemonit 1