Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Efesianëve 5:32 Bibla Shqip (ALBB)

Ky mister është i madh; tani unë e them në lidhjen me Krishtin dhe me kishën.

Lexoni kapitullin e plotë Efesianëve 5

Shiko Efesianëve 5:32 në kontekstin