Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Efesianëve 4:9 Bibla Shqip (ALBB)

Tani kjo: ''Ai u ngjit'', ç'do të thotë tjetër përveçse ai më parë edhe kishte zbritur në pjesët më të ulëta të dheut?

Lexoni kapitullin e plotë Efesianëve 4

Shiko Efesianëve 4:9 në kontekstin