Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Efesianëve 1:7 Bibla Shqip (ALBB)

në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të tij,

Lexoni kapitullin e plotë Efesianëve 1

Shiko Efesianëve 1:7 në kontekstin