Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

2 Timoteut 2:4 Bibla Shqip (ALBB)

Sepse asnjë nga ata që shkojnë ushtarë nuk ngatërrohet me punërat e jetës, që t'i pëlqejë atij që e mori ushtar.

Lexoni kapitullin e plotë 2 Timoteut 2

Shiko 2 Timoteut 2:4 në kontekstin