Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

2 Timoteut 2:15 Bibla Shqip (ALBB)

Mundohu të dalësh përpara Perëndisë si i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, që thotë drejt fjalën e së vërtetës.

Lexoni kapitullin e plotë 2 Timoteut 2

Shiko 2 Timoteut 2:15 në kontekstin