Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

2 Pjetrit 1:17 Bibla Shqip (ALBB)

Sepse ai mori nder dhe lavdi nga Perëndia Atë, kur i erdhi ky zë nga lavdia e madhërishme: ''Ky është Biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur''.

Lexoni kapitullin e plotë 2 Pjetrit 1

Shiko 2 Pjetrit 1:17 në kontekstin