Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

2 Gjonit 1:2 Bibla Shqip (ALBB)

për shkak të së vërtetës që qëndron në ne dhe do të jetë me ne përjetë:

Lexoni kapitullin e plotë 2 Gjonit 1

Shiko 2 Gjonit 1:2 në kontekstin