Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

2 Gjonit 1:13 Bibla Shqip (ALBB)

Bijtë e motrës sate të zgjedhur të përshëndesin. Amen.

Lexoni kapitullin e plotë 2 Gjonit 1

Shiko 2 Gjonit 1:13 në kontekstin