Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

1 Timoteut 4:9 Bibla Shqip (ALBB)

Kjo fjalë është e sigurt dhe e denjë për t'u pranuar në çdo mënyrë.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Timoteut 4

Shiko 1 Timoteut 4:9 në kontekstin