Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

1 Timoteut 1:4 Bibla Shqip (ALBB)

dhe të mos merren me përralla dhe me gjenealogji që s'kanë të sosur, të cilat shkaktojnë përçarje më tepër sesa vepra e Perëndisë, që mbështetet në besim.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Timoteut 1

Shiko 1 Timoteut 1:4 në kontekstin