Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

1 e Korintasve 2:13 Bibla Shqip (ALBB)

Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga Fryma e Shenjtë, duke i krahasuar gjëra frymërore me fjalë frymërore.

Lexoni kapitullin e plotë 1 e Korintasve 2

Shiko 1 e Korintasve 2:13 në kontekstin