Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

1 e Korintasve 12:3 Bibla Shqip (ALBB)

Prandaj ju bëj të ditur se askush që flet në Frymën e Shenjtë nuk thotë: ''Mallkuar qoftë Jezusi!''; edhe asnjë nuk mund të thotë: ''Jezusi është Zot'', veç se në Frymën e Shenjtë.

Lexoni kapitullin e plotë 1 e Korintasve 12

Shiko 1 e Korintasve 12:3 në kontekstin