Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

1 e Korintasve 1:5 Bibla Shqip (ALBB)

sepse në atë ju u bëtë të pasur në të gjitha, në çdo fjalë dhe në çdo njohuri,

Lexoni kapitullin e plotë 1 e Korintasve 1

Shiko 1 e Korintasve 1:5 në kontekstin