Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yoo'eel 3:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Bal eeg, waayahaas iyo wakhtigaas, markaan soo celin doono maxaabiistii dadka Yahuudah iyo reer Yeruusaalem,

akhri dhamaystiran cutubka Yoo'eel 3

arki Yoo'eel 3:1 macnaha guud