Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yoo'eel 2:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Magaalada korkeeda ayay ku boodayaan, oo derbiga korkiisa ayay ku ordayaan, oo guryahay soo korayaan, oo sida tuug oo kale ayay daaqadaha ka soo galayaan.

akhri dhamaystiran cutubka Yoo'eel 2

arki Yoo'eel 2:9 macnaha guud