Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yexesqeel 47:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo dhanka koonfureed xaggiisana waa tan iyo Taamaar iyo ilaa biyaha Meriibad Qaadeesh, iyo tan iyo webiga xagga badda weyn, oo taasuna waa soohdinta dhanka koonfureed.

akhri dhamaystiran cutubka Yexesqeel 47

arki Yexesqeel 47:19 macnaha guud