Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yexesqeel 44:21 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo markay barxadda gudaha soo galaanna wadaadna waa inuusan innaba khamri cabbin.

akhri dhamaystiran cutubka Yexesqeel 44

arki Yexesqeel 44:21 macnaha guud