Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yexesqeel 37:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo seedaan idin kor saari doonaa, oo hilib baan idiin yeeli doonaa, oo harag baan idinku dabooli doonaa, oo neef baan idin gelin doonaa, oo waad noolaan doontaan, oo waxaad ogaan doontaan inaan anigu Rabbiga ahay.

akhri dhamaystiran cutubka Yexesqeel 37

arki Yexesqeel 37:6 macnaha guud