Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yexesqeel 34:26 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo iyaga iyo meelaha buurtayda ku wareegsanba barako baan ka dhigi doonaa, oo roobkana xilligiisaan u soo di'in doonaa, oo waxaa jiri doona tiixo barakee.

akhri dhamaystiran cutubka Yexesqeel 34

arki Yexesqeel 34:26 macnaha guud