Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yexesqeel 33:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

ku alla kii maqla buunka dhawaaqiisa oo aan digtoonaan, hadday seeftu timaado oo ay isaga nafta ka qaaddo, dhiiggiisu wuxuu saarnaan doonaa madaxiisa.

akhri dhamaystiran cutubka Yexesqeel 33

arki Yexesqeel 33:4 macnaha guud