Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yexesqeel 22:29 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Dadkii dalku waxay ku isticmaaleen dulmi, oo wax bay dheceen, oo masaakiintii iyo saboolkii baahnaa aad bay u dhibeen, oo xataa shisheeyihii si xun bay u dulmeen.

akhri dhamaystiran cutubka Yexesqeel 22

arki Yexesqeel 22:29 macnaha guud