Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yeremyaah 5:29 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba Rabbigu wuxuu leeyahay, Miyaanan iyaga waxyaalahan u ciqaabayn? Miyaanse naftaydu ka aarsanayn quruuntii tan oo kale ah?

akhri dhamaystiran cutubka Yeremyaah 5

arki Yeremyaah 5:29 macnaha guud