Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yeremyaah 42:21 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba maanta xaalkan waan idiin sheegay, laakiinse idinku ma aydaan addeecin codkii Rabbiga Ilaahiinna ah iyo wixii uu iigu soo kiin dhiibay toona.

akhri dhamaystiran cutubka Yeremyaah 42

arki Yeremyaah 42:21 macnaha guud