Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yeremyaah 39:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa Nebuusaradaan oo ahaa sirkaalkii askarta wuxuu Baabuloon maxaabiis ahaan ugu kaxaystay dadkii magaalada ku hadhay, iyo kuwii cararay ee isaga u galay, iyo dadka intiisii kale ee hadhayba.

akhri dhamaystiran cutubka Yeremyaah 39

arki Yeremyaah 39:9 macnaha guud