Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yeremyaah 33:14 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Rabbigu wuxuu leeyahay, Bal eega, waxaa iman doona wakhti aan wada oofin doona wixii wanaagsanaa ee aan dadka Israa'iil iyo dadka Yahuudahba kaga hadlay.

akhri dhamaystiran cutubka Yeremyaah 33

arki Yeremyaah 33:14 macnaha guud